Products

Position:Home - Products
 • Model:
  Content: 泡棉压缩永久变形测试仪原理——将试样在规定温度下保持规定时间的恒定形变,观察试样恢复后厚度的变化。 ?  符合标准...
 • Model:
  Content:  ? ?用途:本机适用于测定室内装饰中使用的多孔弹性材料的厚度减少值和硬度降低值。 ?  原理:将一个方形试样放入到...
 • yaxianyingduceshiyi
  Model:
  Content: 产品简介:PT-202泡棉压陷硬度应力测试仪,全网性价比之王,产品销往各大省市质检单位,符合GB/T?10807,同时符合GB/T?12825,G...
 • PT-302

  zhuoshangxinglaliceshiji
  Model:PT-302
  Content:
 • PT-206

  Model:PT-206
  Content:
 • PT-206

  Model:PT-206
  Content:
 • PT-501-C

  Model:PT-501-C
  Content:
 • PT-206

  Model:PT-206
  Content:
 • PT-206

  Model:PT-206
  Content:
 • PT-206

  Model:PT-206
  Content:
 • PT-206

  Model:PT-206
  Content:
 • PT-501C

  Model:PT-501C
  Content:
Total 12Pages203Items FirstPage PreviousPageNextPage  LastPage Goto